כניסה לאתר
התחבר
חבר חדש שכחתי סיסמא
כל שאלות המאגר שאלון 381 ( 802) פתורות במלואן באתר בשיטות המיוחדות של מתמטיפס ללא נוסחאות!!!

חדש!!חדש!!!
נוסף לאתר מרתון בשאלון 582 מרוכבים 


חדשות מתמטיפס

איזה הוא החכם?
הלומד עם מתמטיפס!
ספר המאגר 802 

ראו סרטון הדגמה לנושא גדילה ודעיכה שאלון 802 מאגר
https://www.youtube.com/watch?v=JUa1EtWm0Gg&t=9s

משולש שווה שוקיים   

טרפז שווה שוקיים 


סדרות        טריגו במישור     פרבולה         גדילה ודעיכה          התפלגות נורמלית      הסתברות
שאלה 1       שאלה 1            שאלה 1          שאלה 1                    שאלה 1               שאלה 1 
שאלה 2       שאלה 2            שאלה 2          שאלה  2                   שאלה 2              שאלה 2  
שאלה 3       שאלה 3            שאלה 3          שאלה  3                    שאלה 3             שאלה 3
שאלה 4       שאלה 4            שאלה 4          שאלה  4                    שאלה 4             שאלה 4 
שאלה 5       שאלה 5            שאלה 5          שאלה  5                    שאלה 5             שאלה 5
שאלה 6       שאלה 6            שאלה 6          שאלה 6                     שאלה 6             שאלה 6
שאלה 7       שאלה 7                                   שאלה 7                    שאלה 7 
שאלה 8       שאלה 8                                 שאלה 8                     שאלה 8 
שאלה 9       שאלה 9                                  שאלה 9                     שאלה 9 
שאלה 10     שאלה 10                               שאלה 10                   שאלה 10 
שאלה 11     שאלה 11                             שאלה 11                   שאלה 11 
שאלה 12     שאלה 12                              שאלה 12                   שאלה 12 
שאלה 13     שאלה 13                              שאלה 13                   שאלה 13 
שאלה 14     שאלה 14                              שאלה 14                   שאלה 14 
שאלה 15     שאלה 15                              שאלה 15                   שאלה 15 
שאלה 16                                                    שאלה 16                   שאלה 16 
שאלה 17                                                    שאלה 17                   שאלה 17   
שאלה 18                                                    שאלה 18                   שאלה 18 
שאלה 19                                                     שאלה 19
שאלה 20                                                     שאלה 20
שאלה 21                                                     שאלה 21  
                                                                   שאלה 22 
                                                                   שאלה 23
                                                                   שאלה 24 
                                                                    שאלה 25 
                                                                    שאלה 26 
                                                                    שאלה 27
טואול בניית אתרים