כניסה לאתר
חבר חדש שכחתי סיסמא


 
 


חדשות מתמטיפס

איזה הוא החכם?

הלומד עם מתמטיפס!
יואל גבע חלק א 
סדרה חשבונית - איבר כללי                                           חשבון דיפרנציאלי (פולינום)
עמוד 5 תרגיל 9                                                        עמוד 155 תרגיל 28  35  39
עמוד 5 תרגיל 10                                                      עמוד 157 תרגיל  6      
עמוד 6 תרגיל 20                                                      עמוד  158 תרגיל 10
עמוד 7 תרגיל 24                                                      עמוד 190 תרגיל 16
עמוד 8 תרגיל 33                                                      עמוד 191 תרגיל 23
עמוד 10 תרגיל 39 א                                                 עמוד 191 תרגיל 26
עמוד 10 תרגיל 43 א                                                 עמוד 199 תרגיל 10
עמוד 13 תרגיל 52                                                    עמוד 199 תרגיל 14
עמוד 14 תרגיל 57                                                    עמוד 207 תרגיל 9
עמוד 15 תרגיל 62                                                    עמוד 207 תרגיל 17                               
עמוד 15 תרגיל 61                                                    עמוד 210 תרגיל 5
עמוד 16 תרגיל 70                                                    עמוד 212 תרגיל 5 
עמוד 17 תרגיל 73                                                    עמוד 212 תרגיל 10  
עמוד 17 תרגיל 78                                                    עמוד 213 תרגיל 16
                                                                                עמוד 213 תרגיל 19      
סדרה חשבונית - סכום                                               עמוד 216 תרגיל 5 
עמוד 21 תרגיל 12                                                    עמוד 217 תרגיל 11 
עמוד 22 תרגיל 21                                                    עמוד 218 תרגיל 21 
עמוד 22 תרגיל 23                                                    עמוד 222 תרגיל 2 
עמוד 22 תרגיל 27                                                    עמוד 222 תרגיל 3 
עמוד 22 תרגיל 28                                                    עמוד 223 תרגיל 8 
עמוד 23 תרגיל 30                                                    עמוד 225 תרגיל 20 
עמוד 24 תרגיל 33                                                    עמוד 231 תרגיל 6 
עמוד 24 תרגיל 34                                                    עמוד 231 תרגיל 16 
עמוד 26 תרגיל 36                                                    עמוד 235 תרגיל 2 
עמוד 26 תרגיל 38                                                    עמוד 241 תרגיל 6 
עמוד 27 תרגיל 43                                                    עמוד 241 תרגיל 10  
עמוד 27 תרגיל 44                                                    עמוד 242 תרגיל 14 
עמוד 29 תרגיל 45                                                    עמוד 243 תרגיל 8 
עמוד 29 תרגיל 49                                                    עמוד 244 תרגיל 12 
עמוד 30 תרגיל 56                                                    עמוד 244 תרגיל 17 
עמוד 33 תרגיל 60                                                    עמוד 244 תרגיל 21
עמוד 34 תרגיל 63                                                    עמוד 250 תרגיל 6 
עמוד 34 תרגיל 66                                                    עמוד 250 תרגיל 8
עמוד 34 תרגיל 68                                                    עמוד 250 תרגיל 14
עמוד 35 תרגיל 69                                                    עמוד 250 תרגיל 26
עמוד 36 תרגיל 77                                                    עמוד 250 תרגיל 29
עמוד 37 תרגיל 83                                                    עמוד 252 תרגיל 48 
עמוד 38 תרגיל 85                                                    עמוד 252 תרגיל 53
                                                                                עמוד 253 תרגיל 57 
סדרה הנדסית איבר כללי                                            עמוד 253 תרגיל 58 
עמוד 52 תרגיל 8 א                                                   עמוד 262 תרגיל 2  
עמוד 52 תרגיל 10                                                    עמוד 263 תרגיל 6 
עמוד 52 תרגיל 14                                                    עמוד 263 תרגיל 7
עמוד 53 תרגיל 19                                                    עמוד 265 תרגיל 3 
עמוד 54 תרגיל 27                                                    עמוד 266 תרגיל 7 
עמוד 55 תרגיל 32                                                    עמוד 267 תרגיל 11
עמוד 56 תרגיל 34                                                    עמוד 267 תרגיל 12 
עמוד 56 תרגיל 37                                                    עמוד 274 תרגיל 8 
עמוד 57 תרגיל 42                                                    עמוד 274 תרגיל 11  
עמוד 58 תרגיל 51                                                    עמוד 275 תרגיל 14
עמוד 59 תרגיל 53 א ב                                              עמוד 276 תרגיל 19 
עמוד 59 תרגיל 56                                                    עמוד 279 תרגיל 23 
עמוד61 תרגיל 58                                                     עמוד 279 תרגיל 25
עמוד 61 תרגיל 65                                                    עמוד 280 תרגיל 29
עמוד 62 תרגיל 67                                                    עמוד 281 תרגיל 33
עמוד 62 תרגיל 70                                                    עמוד 281 תרגיל 34
                                                                                עמוד 283 תרגיל 41 
סדרה הנדסית סכום                                                   עמוד 289 תרגיל 5 
עמוד 64 תרגיל 4                                                       עמוד 289 תרגיל 10
עמוד 65 תרגיל 8                                                       עמוד 289 תרגיל 11
עמוד 66 תרגיל 18                                                     עמוד 289 תרגיל 13
עמוד 66 תרגיל 20                                                     עמוד 302 תרגיל 4
עמוד 68 תרגיל 23                                                     עמוד 302 תרגיל 10 
עמוד 68 תרגיל 24                                                     עמוד 303 תרגיל 16
עמוד 68 תרגיל 27                                                     עמוד 303 תרגיל 19
עמוד 70 תרגיל 32                                                     עמוד 303 תרגיל 24
עמוד 71 תרגיל 36                                                   
עמוד 71 תרגיל 39                                                     חקירת שורשים 
עמוד 74 תרגיל 44                                                     עמוד 447 תרגיל 7 
עמוד 74 תרגיל 47                                                     עמוד 447 תרגיל 16
עמוד 74 תרגיל 49                                                     עמוד 457 תרגיל 2 
עמוד 77 תרגיל 54                                                     עמוד 458 תרגיל 8 
עמוד 78 תרגיל 60                                                     עמוד 458 תרגיל 12 
עמוד 79 תרגיל 62                                                     עמוד 460 תרגיל 17 
עמוד 79 תרגיל 66                                                      עמוד 462 תרגיל 27 
עמוד 80 תרגיל 73 
עמוד 81 תרגיל 77 
עמוד 83 תרגיל 5 
עמוד 83 תרגיל 9 
עמוד 84 תרגיל 12

סדרה הנדסית אינסופית 
עמוד 87 תרגיל 3 
עמוד 88 תרגיל 6 
עמוד 88 תרגיל 8
עמוד 88 תרגיל 11 
עמוד 88 תרגיל 13
עמוד 89 תרגיל 15 
עמוד 89 תרגיל 17 
עמוד 89 תרגיל 20
עמוד 90 תרגיל 21  
עמוד 90 תרגיל 23 
עמוד 90 תרגיל 26  
עמוד 91 תרגיל 27  
עמוד 91 תרגיל 30
עמוד 91 תרגיל 31 
עמוד 92 תרגיל 34  
עמוד 92 תרגיל 35  
עמוד 92 תרגיל 37  
עמוד 92 תרגיל 39
עמוד 93 תרגיל 41 
עמוד 93 תרגיל 42 
עמוד 93 תרגיל 46 
עמוד 94 תרגיל 50 
עמוד 94 תרגיל 54                    

סדרה כללית - איבר כללי + סכום  
עמוד 110 תרגיל 47 
עמוד 111 תרגיל 53 
עמוד 114 תרגיל 58 
עמוד 115 תרגיל 66 
עמוד 116 תרגיל 69 
עמוד 118 תרגיל 5 
עמוד 118 תרגיל 7 
עמוד 119 תרגיל 10 
עמוד 119 תרגיל 15 
עמוד 121 תרגיל 5 
עמוד 121 תרגיל 14 
עמוד 121 תרגיל 17 
עמוד 122 תרגיל 21 
עמוד 122 תרגיל 25 
עמוד 124 תרגיל 27 ב 


טואול - בניית אתרים