כניסה לאתר
חבר חדש שכחתי סיסמא


 
 


חדשות מתמטיפס

איזה הוא החכם?

הלומד עם מתמטיפס!
הצעת הוראה מפגש 1            
הצעת הוראה מפגש 2
הסברים: 
ווקטור האפס 
תלות לינארית 
נקודה ממנה יוצאות שתי צלעות ותיכון 
משוואת המישור הגאומטרי      
וקטורים שיוצאים מאותה נקודה וסופם על אותו ישר    
וקטורים שיוצאים מאותה נקודה וסופם על אותו מישור     
יחידות הצגה   


  הוקטור הגאומטרי                 אנטגרל פולינום מסויים/לא מסויים
עמוד 390 תרגיל 4                  עמוד 99 תרגיל 2 
עמוד 391 תרגיל 7                  עמוד 99 תרגיל 3 
עמוד 391 תרגיל 8
עמוד 396 תרגיל 6
                 עמוד 99 תרגיל 10 
עמוד 397 תרגיל 10                עמוד 99 תרגיל 13
עמוד 397 תרגיל 13                עמוד 99 תרגיל 17
עמוד 398 תרגיל 16                עמוד 99 תרגיל 23
עמוד 404 תרגיל 9                  עמוד 108 תרגיל 3
עמוד 405 תרגיל 15                עמוד 108 תרגיל 12 
עמוד 409 תרגיל 6                  עמוד 120 תרגיל 19
עמוד 410 תרגיל 12                עמוד 121 תרגיל 25
עמוד 413 תרגיל 4                  עמוד 122 תרגיל 30 
עמוד 414 תרגיל 7                  עמוד 123 תרגיל 33
עמוד 415 תרגיל 12                עמוד 127 תרגיל 38
עמוד 417 תרגיל 21                עמוד 128 תרגיל 43
עמוד 418 תרגיל 23
עמוד 422 תרגיל 4 
עמוד 422 תרגיל 6 
עמוד 424 תרגיל 13
עמוד 425 תרגיל 16
עמוד 428 תרגיל 7 
עמוד 429 תרגיל 13 
עמוד 433 תרגיל 5 
עמוד 435 תרגיל 14 
עמוד 437 תרגיל 2 
עמוד 439 תרגיל 5 
עמוד 439 תרגיל 8 
עמוד 444 תרגיל 6 
עמוד 446 תרגיל 11 
עמוד 447 תרגיל 17 

וקטורים קומבינציות לינאריות וחזרה
עמוד 744 תר 3 
עמוד 745 תר 8
עמוד 745 תר 9 
עמוד 745 תר 10 
עמוד 752 תר 3 
עמוד 752 תר 4 
עמוד 753 תר 6 
עמוד 753 תר 8 
עמוד 753 תר 10 
עמוד 753 תר 12 א ג 
עמוד 754 תר 14 
עמוד 754 תר 15 
עמוד 754 תר 16 א ב 
עמוד 754 תר 19 
עמוד 761 תר 14 
עמוד 762 תר 17 

 

    


טואול - בניית אתרים