כניסה לאתר
התחבר
חבר חדש שכחתי סיסמא
כל שאלות המאגר שאלון 381 ( 802) פתורות במלואן באתר בשיטות המיוחדות של מתמטיפס ללא נוסחאות!!!

חדש!!חדש!!!
נוסף לאתר מרתון בשאלון 582 מרוכבים 


חדשות מתמטיפס

איזה הוא החכם?
הלומד עם מתמטיפס!
הטמפרטורה של חומר מסוים קְטֵנָה בכל דקה באופן מעריכי, כאשר מכניסים אותו
לקירור בסביבה של
0°C.
חומר שהטמפרטורה שלו הייתה
100
°C התקרר בסביבה זו ל- 70°C תוך 5 דקות.
א.פי כמה קְטֵנָה הטמפרטורה של החומר בכל דקה?
ב. מהי הטמפרטורה של החומר דקה אחת אחרי שהוכנס לקירור?
ג.מה הטמפרטורה של החומר 10 דקות אחרי שהוכנס לקירור?
ד.החומר יוצא מהקירור כשהטמפרטורה שלו מגיעה ל-
20
°C.
 בחרו את התשובה הנכונה, ונמקו:
 (1)החומר יוצא מהקירור כעבור 25 דקות בדיוק.
 (2)החומר יוצא מהקירור כעבור פחות מ- 25 דקות.
 (3)החומר יוצא מהקירור לאחר יותר מ- 25 דקות.

טואול בניית אתרים