כניסה לאתר
התחבר
חבר חדש שכחתי סיסמא
כל שאלות המאגר שאלון 381 ( 802) פתורות במלואן באתר בשיטות המיוחדות של מתמטיפס ללא נוסחאות!!!

חדש!!חדש!!!
נוסף לאתר מרתון בשאלון 582 מרוכבים 


חדשות מתמטיפס

איזה הוא החכם?
הלומד עם מתמטיפס!
מחירי דירות בישובים א ו- ב עלו בין השנים 2010-2005 באחוז קבוע מדי שנה.
אחוז זה שוֹנֶה בשני היישובים.
המחיר של דירה מסוימת בישוב א בתאריך 1.1.2005 היה 700,000 ₪.
המחיר של דירה מסוימת בישוב ב בתאריך 1.1.2005 היה 650,000 ₪.
הגרפים הבאים מתארים את מחירי הדירות האלו במשך 5 שנים.
א.התאימו לכל אחד מהישובים א ו- ב את אחד מהגרפים (1) או (2) שבסרטוט.
 נמקו את בחירתכם.
ב. על-פי הנתון בגרף, מצאו את אחוז עליית מחיר הדירה בישוב א, בכל שנה.
ג. על-פי הנתון בגרף, מצאו את אחוז עליית מחיר הדירה בישוב ב, בכל שנה.
ד.  (1) מה היה ההפרש בין מחירי הדירות הנ"ל בשני היישובים בתאריך 1.1.05?
     (2)מה היה ההפרש בין מחירי הדירות הנ"ל בשני הישובים בתאריך 1.1.08?
     (3)מה קורה להפרש בין מחירי הדירות במשך השנים? (בחרו את התשובה
     הנכונה):   ההפרש גָדֵל / ההפרש נשאר קבוע / ההפרש קָטֵן.

טואול בניית אתרים