כניסה לאתר
התחבר
חבר חדש שכחתי סיסמא
כל שאלות המאגר שאלון 381 ( 802) פתורות במלואן באתר בשיטות המיוחדות של מתמטיפס ללא נוסחאות!!!

חדש!!חדש!!!
נוסף לאתר מרתון בשאלון 582 מרוכבים 


חדשות מתמטיפס

איזה הוא החכם?
הלומד עם מתמטיפס!
האורך של מלפפונים בזמן הקטיף מתפלג נורמלית עם ממוצע של 5 ס"מ.
כדי לארוז את המלפפונים בקופסאות שימורים ממיינים אותם לשלוש קבוצות:

            i. מלפפונים שאורכם אינו עולה על 5 ס"מ.
           
ii. מלפפונים שאורכם גדול או שווה ל- 5 ס"מ, אך קצרים מ- 6.5 ס"מ.
           
iii. שאר המלפפונים.
א. המלפפונים בקבוצה השנייה מהווים 34% מכלל המלפפונים.  
     מצאו את סטיית התקן של אורך המלפפונים בזמן הקטיף.
ב. (1) איזה חלק מהמלפפונים נמצאים בקבוצה הראשונה?
     (2) איזה חלק מהמלפפונים נמצאים בקבוצה השלישית?
ג.  בית האריזה קיבל הזמנה מיוחדת למלפפונים שאורכם בין 2 ס"מ ל- 5 ס"מ.
     מהו אחוז המלפפונים המתאימים לדרישות ההזמנה?


טואול בניית אתרים