כניסה לאתר
התחבר
חבר חדש שכחתי סיסמא
כל שאלות המאגר שאלון 381 ( 802) פתורות במלואן באתר בשיטות המיוחדות של מתמטיפס ללא נוסחאות!!!

חדש!!חדש!!!
נוסף לאתר מרתון בשאלון 582 מרוכבים 


חדשות מתמטיפס

איזה הוא החכם?
הלומד עם מתמטיפס!
נתונה רשימת ציוני תלמידים במבחן ארצי.
הציונים ברשימה מתפלגים נורמלית עם סטיית תקן 6.
69% מהציונים נמוכים מהציון 70.
א.  בוחרים באקראי ציון אחד מתוך הרשימה.
     מה ההסתברות שהציון הנבחר הוא בין 55 ל- 70?
ב.   מספר התלמידים שקיבלו במבחן הארצי ציון בין 55 ל- 70 היה 63,240.  
      מהי ההערכה שניתן להסיק מנתון זה, לגבי מספר התלמידים שניגשו               לבחינה?
ג.    מהי ההערכה שניתן להסיק מהנתון שבסעיף הקודם, לגבי מספר                      התלמידים שקיבלו במבחן הארצי ציון בין 64 ל-79?
ד.   הוחלט, כי 2% מהתלמידים שקיבלו את הציונים הנמוכים ביותר, יקבלו          תגבור בלימודים. האם תלמיד שציונו היה 50 יקבל תגבור או לא? נמקו.

טואול בניית אתרים