כניסה לאתר
התחבר
חבר חדש שכחתי סיסמא
כל שאלות המאגר שאלון 381 ( 802) פתורות במלואן באתר בשיטות המיוחדות של מתמטיפס ללא נוסחאות!!!

חדש!!חדש!!!
נוסף לאתר מרתון בשאלון 582 מרוכבים 


חדשות מתמטיפס

איזה הוא החכם?
הלומד עם מתמטיפס!
במפעל מסוים יש התפלגות נורמלית של גיל העובדים.
הגיל הממוצע במפעל הוא 42 שנה, וסטיית התקן היא 4 שנים.
אחת לשנה מבצע המפעל בדיקות רפואיות רגילות לכל העובדים שגילם מעל 48.
לעובדים שגילם מעל 52 שנה, מבצע המפעל בנוסף גם בדיקות רפואיות מעמיקות.
א. איזה חלק מהעובדים עוברים בדיקה רפואית כלשהי במסגרת המפעל?
ב. איזה חלק מהעובדים עוברים בדיקות רפואיות מעמיקות?
ג.  ידוע שמספר העובדים במפעל הוא 6,800. מהי ההערכה שניתן להסיק             מנתון זה, לגבי מספר העובדים העוברים בדיקות רפואיות רגילות בלבד? 

טואול בניית אתרים