כניסה לאתר
התחבר
חבר חדש שכחתי סיסמא
כל שאלות המאגר שאלון 381 ( 802) פתורות במלואן באתר בשיטות המיוחדות של מתמטיפס ללא נוסחאות!!!

חדש!!חדש!!!
נוסף לאתר מרתון בשאלון 582 מרוכבים 


חדשות מתמטיפס

איזה הוא החכם?
הלומד עם מתמטיפס!
בטרפז שווה-שוקים (AB || CD), אורך הבסיס, CD, הוא 10 ס"מ (ראו סרטוט).
הבסיס AB גדול ב- 40% מהבסיס CD.
השוק AD קטנה ב- 10% מהבסיס CD.
א.  חשבו את אורך הבסיס AB
ב.   חשבו את אורך השוק AD
ג.   חשבו את הזווית החדה של הטרפז.


טואול בניית אתרים